PRIMARIA MORENI

INFORMATII UTILE

UN NOU PROIECT FINANŢAT PRIN FONDURI EUROPENE A FOST CÂŞTIGAT DE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

UN NOU PROIECT FINANŢAT PRIN FONDURI EUROPENE A FOST CÂŞTIGAT DE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Municipalitatea morenară a câştigat proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 4 Moreni”, acesta urmând a intra în etapa de precontractare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional şi are o valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro.
Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 - Clădire existentă) şi extinderea clădirii (Corp C2). Concret, prin obiectivele sale specifice, proiectul vizează: reabilitare, refuncţionalizare, echipare şi extindere - unitatea de învăţământ va dispune de un număr de 11 săli de clasă, o sală de mese şi o sală multifuncţională; extindere Corp C2 cu funcţiunea de sală de mese şi sală multifuncţională în vederea satisfacerii condiţiilor necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din cadrul grădiniţei; creşterea anuală a numărului de copii cu 2% - în urma realizării investiţiei. De asemenea, reabilitarea vizează realizarea unui gard de împrejmuire, amenajarea unui loc de joacă în curtea interioară, încălzire centrală, înlocuire ferestre, dotări săli de clasă.