PRIMARIA MORENI

INFORMATII UTILE

ANUNŢ TAXE ŞI IMPOZITE - 30.08.2019

ANUNŢ TAXE ŞI IMPOZITE - 30.08.2019

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95/28.08.2019, persoanele fizice şi juridice care achită integral impozitele, taxele şi alte obligaţii bugetare restante datorate bugetului local până la data de 30.11.2019 beneficiază de anularea accesoriilor (majorări, penalităţi, dobânzi). Anularea se acordă în baza depunerii cererii însoţită de dovada plăţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la birourile Impozite şi Taxe, Valorificare patrimoniu şi Relaţii cu publicul.