PRIMARIA MORENI

INFORMATII UTILE

Aparatul propriu

Aparatul de specialitate al Primarului  cuprinde un număr de 122 posturi, dintre care 73 funcţii publice, 47 funcţii contractuale şi 2 funcţii de demnitate publică.

Aparatul propriu este structurat pe direcţii,servicii şi compartimente subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului, astfel:

Secretar = 1 funcţie publică de conducere

Cabinet Primar = 1 functie de executie

Compartiment Audit = 1 funcţie publică de execuţie

Arhitect Sef = 1 funcţie publică de conducere

Director tehnic = 1 funcţie publică de conducere

Birou amenajarea teritoriului = 1 functie publica de conducere

Compartiment Urbanism = 3 funcţii publice de execuţie

Compartiment Amenajarea Teritoriului = 1 funcţie publică de execuţie

Compartiment Mediu, Control Comercial, Autoritatea de Autorizare pentru Servicii de Transport Public Local = 1 functie publica de executie

Serviciu Achizitii Publice, Proiecte = 1 functie publica de conducere

Compartiment Proiecte cu Finantare Externa = 2 functii publice de executie

Compartiment Achizitii Publice = 3 functii publice de executie

Compartiment Investitii, Devize, Situatii de lucrari = 4 functii publice de executie

Compartiment Unitatea de Monitorizarea Serviciilor Publice = 1 functie de executie

Serviciu Valorificare Patrimoniu, Delegari de Gestiune = 1 functie publica de conducere

Compartiment Valorificare Patrimoniu = 2 functii publice de executie

Compartiment Fond Locativ = 2 functii publice de executie

Compartiment Delegari de Gestiune = 1 functie publica de executie

Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru = 4 functii publice de executie

Compartiment Administrativ, Intretinere, Paza = 13 functii contractuale de executie

Directia Economica = 1 functie publica de conducere

Serviciu Buget, Contabilitate, Control Intern = 1 functie publica de conducere

Compartiment Buget Local, Contabilitate = 8 functii publice de executie

Compartiment Control Intern = 1 functie publica de executie

Serviciu Taxe si Impozite = 1 functie publica de conducere

Compartiment Evidenta, Impozite si Taxe = 4 functii publice de executie

Compartiment Urmarire, Incasare si Executare = 5 functii publice de executie

Serviciu Administratie Publica = 1 functie publica de conducere

Compartiment Juridic Contencios = 2 functii publice de executie

Compartiment Indrumarea Asociatiilor de Proprietari = 1 functie publica de executie

Compartiment Registratura = 1 functie publica de executie

Compartiment Evidenta Documentelor, Arhiva = 1 functie publica de executie

Compartiment Relatii Publice, Consiliere si Informare Cetateni = 4 functii publice de executie

Birou Resurse Umane, Managementul Calitatii si de Mediu = 1 functie publica de conducere

Compartiment Personal = 2 functii publice de executie

Compartiment Protectia Muncii si Managementul Calitatii si de Mediu = 2 functii publice de executie 

Compartiment Informatica = 1 functie publica de executie

Compartiment Salarii = 1 functie publica de executie

Compartiment Protectie Civila = 1 functie publica de executie

Compartiment Serviciul Voluntar Situatii de Urgenta (S.V.S.U.) = 1 functie contractuala de executie

Directia de Cultura, Tineret si Sport = 1 functie publica de conducere

Biblioteca Municipiului Moreni = 4 functii contractuale de executie

Sala de Sport "Romi Goicea" = 4 functii contractuale de executie

Club Sportiv Municipal = 3 functii contractuale de executie

Sala de Sport "Liceul Tehnologic Petrol" = 6 functii contractuale de executie

Compartiment Activitati Culturale, Comunicare = 2 functii de executie

Centrul National de Informare si Promovare Turistica (C.N.I.P.T.) = 2 functii contractuale de executie

Club Flacara Moreni = 3 functii contractuale de executie

Centrul de Supraveghere si Monitorizare Video = 4 functii contractuale de executie

Administratia Pietei = 5 functii contractuale de executie